Home Products NanoPlus
Nanoplus

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์นาโนพลัส

 

จุลินทรีย์นาโนพลัสสูตรเข้มข้นสำหรับบำบัดน้ำเสีย
เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพหลากสายพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ขั้นสูง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์หลายพันล้านตัว เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการย่อยสลายสารชีวภาพที่เป็นตัวการทำให้น้ำเสียและกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตไม่น้อยกว่า 7×109cfu/ml ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

 

 

ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

 

คุณสมบัติ
1.ลดค่า BOD, COD, TSS
2.ลดกลิ่น
3.ลดสลัดจ์

4.ลดไขมัน
5.ลดฝ้าบนผิวน้ำ (SCUM )
6.เร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์
7.แก้ปัญหาถังบำบัดเต็มได้อย่างถาวร
8.ประหยัดค่าไฟฟ้าในการเติมอากาศ  เนื่องจากจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธ์มีความเข็มข้นมากกว่า 1 แสนเซลล์ต่อมิลลิลิตร จะย่อยสารปนเปื้อนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว จึงลดเวลาในกาเดินระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าลงอย่างมาก
9.รับภาระน้ำเสีย (Load) ได้สูงขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ลดปริมาณกากตะกอนลง
10.ลดปริมาณบ่อบำบัดและพื้นที่บ่อบำบัด เนื่องจากระบบบำบัดสามารถรับภาระน้ำเสียได้มาก(Load)ได้สูงขึ้นจึงไม่ต้องขยายบ่อบำบัดน้ำเสียแม้โรงงานจะเพิ่มกำลังผลิตก็ตาม
11.สามารถบำบัดน้ำเสียได้เร็วขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์มีประสิทธภาพสูง สามารถที่จะทำการ Start up ระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ
12.มีความต้านทานต่อสภาพน้ำเสีย และขจัดปัญหาที่คาดไม่ถึงได้อีกด้วย (Shock Loading) หากใช้จุลินทรีย์ เป็นประจำ

 

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

1.Bacillus Subtilis tropicalensis strain BSWT 1305, 1309, 1317 ที่ผลิตเอ็นไซม์ Amylase ย่อยแป้ง

2. Bacillus Subtilis tropicalensis strain BSWT 2101, 2105, 2113 ที่ผลิตเอ็นไซม์ Protease ย่อยโปรตีน

3. Bacillus Subtilis tropicalensis strain BSWT 3007, 3011, 3015 ที่ผลิตเอ็นไซม์ Lypase ย่อยไขมัน

4. Bacillus Subtilis tropicalensis strain OVERMUT BSWTV 5011, 5017, 5019, 5033 และ 5049 ที่ผลิตเอ็นไซม์ Peptidase, Sucrase, Amylo-glucosidase, Amylase,Protease และ Cellulase ย่อยน้ำตาลซูโคส, แป้ง, โปรตีน, เซลลูโลส

5. Pediococcus acidophilus OVERMUT PATWT 7001 ผลิตสาร Pediocins ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็โทษแก่สิ่งมีชีวิต เช่น Vibrio, E.Coli, Pseudomonas เป็ต้น

6. Bacillus mesentericus OVERMUT BMWT 8004 ผลิตสาร Uturin ต่อต้านเชื้อรา Antifungal Agent เช่น Aspergillus, Rhizoctonia,Collectotricum

7. Steptoceoccus fecalis OVERMUT SFWT 9002 ย่อยสลายสารอินทรีย์

8. Candida utilis OVERMUT CUWT 1703, 1707

9. Saccharomyces cerevisiae SCWT 1902, 1904

 

หัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

Code:EN-01 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร WATER CLEAR สำหรับน้ำเสียทั่วไป
Code:EN-02 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร
FAT CLEAR สำหรับน้ำเสียที่มีไขมัน
Code:EN-03 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร
PROTEIN CLEAR สำหรับน้ำเสียที่มีโปรตีน

Code:EN-04 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร CARBO CLEAR สำหรับน้ำเสียที่มีแป้งและน้ำตาล
Code:EN-05 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร PETRO CLEAR สำหรับน้ำเสียที่มีคราบน้ำมัน
Code:EN-06 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร SEPTIC CLEAR สำหรับกำจัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียในถังบำบัดห้องน้ำ
Code:EN-07 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร GREASE TRAP CLEAR สำหรับย่อยสลายไขมัน
Code:EN-08 หัวเชื้อจุลินทรีย์ + อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตร ODOR CLEAR สำหรับกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นของขยะหรือมูลสัตว์

ผลิตภัณฑ์ของเรา

1. วิจัยและพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาโนและไบโอเทคโนโลยี โดยเฉพาะและผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์

2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ โดยสถาบันบริการผลิตภัณฑ์และตรวจสอบเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3. คัดเลือกสายพันธุ์เฉพาะที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูง โดยผ่านกระบวนการแยกเชื้อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ต่อการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะและให้ทำงานเป็นทีม

4. ควบคุมจุลินทรีย์ทั้งกลุ่ม ชนิด ปริมาณ และคุณภาพ ได้ตามต้องการทำให้มั่นใจได้ว่าจุลินทรีย์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูงและมีจำนวนเพียงพอในการบำบัดน้ำเสียและดูแลสิ่งแวดล้อมไดอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

5. จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์มีความเข้มข้นมากกว่า 100,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร(cfu/ml)

6. ใช้ได้ทั้งระบบบำบัดแบบใช้อากาศ(Aerobic) และไม่ใช้อากาศ (Anaerobic)

 

ระบบการผลิต (Production System)

 

 

 

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการหมักขั้นสูง (Advance Biotechnology) ที่มีระบบถังหมัก(Fermentor) แบบทันสมัย โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ (Pure Culture)

อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรเฉพาะ(Specific Nutrients) ที่สภาวะแวดล้อม (Environment) อุณหภูมิ (Temperature) และความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

เฉพาะของจุลินทรีย์แต่ละตัวด้วยทีมนักวิจัย (Researchers and Developers) และนักเทคโนโลยีการผลิตที่เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่วางจำหน่ายในตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

วิธีการใช้

สำหรับน้ำเสียทั่วไป น้ำเสียจากไขมัน, โปรตีน, แป้ งและน้ำตาล (EN 01-04 ตามลำดับ)

1. ใช้สำหรับเริ่มเดินระบบบำบัดนํ้าเสียในครั้งแรก(Start Up) ของระบบสระเติมอากาศ (Aerated lagoon), ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge), ระบบบำบัดแบบเอสบีอาร์

(Sequencing Batch Reactor) และระบบบำบัดแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) โดยใช้ อัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 10,000 ลิตร

2. หลังจากระบบบำบัดนํ้าเสียคงที่ (Stable) แล้วจึงใช้อัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 50,000-100,000 ลิตร
3. สำหรับบ้านเรือนและนํ้าทิ้งจากแหล่งชุมชน โดยใช้ อัตรา 10-20 ซีซี (มิลลิลิตร) (เท่ากับ 1-2 ช้อนโต๊ะ) ผสมกับน้ำเปล่า20 ลิตร (เท่ากับ 1 ปี๊ ป) คนให้เข้ากัน เทพื้นห้องน้ำชักโครก หรือ
ส้วมช่วยขจัดกลิ่นเหม็น ช่วยย่อยสลายกากมูลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบของเสียจากบ่อส้วมเลย

 

 

 

 

 

สำหรับน้ำเสียที่มีปิ โตรเลี่ยมหรือคราบน้ำมัน (EN-05)

1. นำหัวเชื้อ EN-05 1 ลิตร ละลายน้ำ 20 ลิตร

2. เติมครั้งแรก EN-05 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 5, 000 ลิตร

3. หลังจากเติมครั้งแรกอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ใช้ EN-05 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 10,000 ลิตร

 

 

 

สำหรับใช้กับถังบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Septic Tank) (EN-06)

1.ใช้กับส้วมที่มีถังพัก ใช้ EN-06 30 มล. เทลงในโถส้วม จากนั้นชักโครกหรือราดน้ำตามให้นำพา EN-06 ไปที่ถังพักเพื่อให้จุลินทรีย์ทำหน้าที่บำบัดตามกระบวนการซึ่งจะทำให้กลิ่นเหม็น

หมดไปและแก้ปัญหาเรื่องส้วมเต็มได้ภายใน 1-2 วัน

2.ใช้ในการกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ห้องสุขา ใช้ EN-06 20 มิลลิลิตร ตามขนาดของห้องน้ำ ราดน้ำให้ทั่วห้องน้ำแล้วราด EN-06 บนพื้นบริเวณที่มีกลิ่นให้ทั่วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที โดยไม่

ต้องขัดให้เสียเวลา กลิ่นไม่พึงประสงค์จะหายไปทันที (ควรใช้เป็นประจำหรือมีกลิ่น)

 

 

 

 

สำหรับย่อยสลายไขมัน (Grease Trap)(EN-07)

1. EN-07 1 ลิตร ละลายน้ำ 20 ลิตร เติมลงบ่อดักไขมันรวมถึงบ่อเกรอะและบ่อเครน

2. EN-07 1 ลิตร ต่อน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน 5,000 ลิตร ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ในกรณีที่น้ำไหลมตลอดเวลาจำเป็นต้องใส่ทุกวัน

3. EN-07 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 5,000 ลิตร ในสัปดาห์ถัดมา ในกรณีที่น้ำไหลมาตลอดเวลจำเป็นต้องใส่ทุกวัน

 

 

 

สำหรับขจัดกลิ่นเน่าเหม็นขยะหรือมูลสัตว์ (EN-08)

1. นำหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น EN-08 15-30 ซีซี (มิลลิลิตร) (เท่ากับ 1-2 ช้อนโต๊ะ)

2. นำสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเข้มข้นสูง EN-08 15-30 ซีซี (มิลลิลิตร) (เท่ากับ 1-2 ช้อนโต๊ะ)

3. ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน

4. ใช้ฉีดพ่นบริเวณขยะหรือมูลสัตว์โดยรอบอย่างทั่วถึง

 

 

 

Joomla 1.5 free themes