Microorganisms for Wastewater Treatment

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดน้ำและชนิดก้อน

 

จุลินทรีย์นาโนพลัสสูตรเข้มข้นสำหรับบำบัดน้ำเสีย

เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพหลากสายพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ขั้นสูง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์หลายพันล้านตัว เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ในการย่อยสลายสารชีวภาพที่เป็นตัวการทำให้น้ำเสียและกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไปเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตไม่น้อยกว่า 7,000,000 cfu/ml ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

 

 

ไบโอริค : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดก้อน

การทำงานของก้อนจุลินทรีย์ ไบโอริด “BiOrid”

ไบโอริด  “BiOrid” เป็นจุลินทรีย์ชนิดก้อน ใช้โยนลงไปในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ชนิดก้อน “BiOrid” จะจมลงสู่ก้นบ่อ หลังจากนั้นก็จะทำงานโดยการแตกและขยายตัวอย่างช้าๆ ช่วยย่อยสลายของเสีย สิ่งปฏิกูลต่างๆทั้งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ซึ่งมีกลิ่นเหม็น ก๊าซมีเทน และ ช่วยบำบัดน้ำเสีย ให้น้ำมีสภาพดีขึ้น