Multi Disc Screw Press

เครื่องบีบอัดตะกอนแบบสกรู

 

 

 Jiratech  Multi-Disc Screw press เป็นเครื่องบีบอัดตะกอนแบบสกรู ได้ถูกออกแบบมาให้มีแผ่นวงแหวนหรือแผ่นดิสค์หลายๆแผ่นซ้อนกัน มีทั้งวงแหวนแบบไม่เคลื่อนที่ (Fixed Ring)และวงแหวนเคลื่อนที่ (Moving Ring) ช่องว่างระหว่างชั้นวงแหวน จะมีสกรู(Screw) มีหน้าที่บีบอัดตะกอนส่วนน้ำจะไหลผ่านแผ่นวงแหวนออกไป มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่ รุ่น1- 40 คิว/ชั่วโมง เครื่องบีบอัดตะกอนแบบสกรูนี้ สามารบีบอัดตะกอนตั้งแต่ตะกอนที่มีความเข้มข้นน้อย 0.05%-5% หรือมากกว่าได้ และบีบอัดให้ตะกอนที่มีความแห้งอย่างน้อย ตั้งแต่ 15–20% ขึ้นอยู่กับชนิดตะกอน

หลักการทำงานของ Multi-Disc Screw press โดยการเคลื่อนที่ของเกลียวหมุนตะกอนผ่านวงแหวน จะไม่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นทางน้ำที่กรอง ทำให้เครื่องสามารถบีบอัดตะกอนไปพร้อมกับการทำความสะอาดระบบกรองได้เองโดยอัตโนมัติ สามารถบีบอัดตะกอนในอัตราที่คงที่ และไม่เกิดการอุดตัน