Multi Disc Screw Press

เครื่องบีบอัดตะกอนแบบสกรู

 

 

 Jiratech  Multi-Disc Screw press เป็นเครื่องบีบอัดตะกอนแบบสกรู ได้ถูกออกแบบมาให้มีแผ่นวงแหวนหรือแผ่นดิสค์หลายๆแผ่นซ้อนกัน มีทั้งวงแหวนแบบไม่เคลื่อนที่ (Fixed Ring)และวงแหวนเคลื่อนที่ (Moving Ring) ช่องว่างระหว่างชั้นวงแหวน จะมีสกรู(Screw) มีหน้าที่บีบอัดตะกอนส่วนน้ำจะไหลผ่านแผ่นวงแหวนออกไป มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่ รุ่น1- 40 คิว/ชั่วโมง เครื่องบีบอัดตะกอนแบบสกรูนี้ สามารบีบอัดตะกอนตั้งแต่ตะกอนที่มีความเข้มข้นน้อย 0.05%-5% หรือมากกว่าได้ และบีบอัดให้ตะกอนที่มีความแห้งอย่างน้อย ตั้งแต่ 15–20% ขึ้นอยู่กับชนิดตะกอน

หลักการทำงานของ Multi-Disc Screw press โดยการเคลื่อนที่ของเกลียวหมุนตะกอนผ่านวงแหวน จะไม่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นทางน้ำที่กรอง ทำให้เครื่องสามารถบีบอัดตะกอนไปพร้อมกับการทำความสะอาดระบบกรองได้เองโดยอัตโนมัติ สามารถบีบอัดตะกอนในอัตราที่คงที่ และไม่เกิดการอุดตัน

 

 

Belt Filter Press

เครื่องรีดตะกอน

 

เครื่องรีดตะกอน (Belt Filter Press)

           มีหน้าที่แยกตะกอนหรือของแข็งออกจากน้ำหรือของเหลว   เครื่องรีดตะกอนเป็นเครื่องจักรที่นิยมนำมาใช้งานในระบบจัดการตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากสามารถจัดการตะกอนได้อย่างต่อเนื่องและได้ปริมาณตะกอนแห้ง (Sludge Cake) ออกมาค่อนข้างมาก ซึ่งปริมาณการรีดตะกอนจะขึ้นอยู่กับขนาดหน้ากว้างของสายพานรีดตะกอน (Sludge Belt) อัตราการรีดตะกอนสำหรับสายพานขนาดหน้ากว้าง 1 เมตรจะอยู่ที่ประมาณ 90 ถึง 300 กก./ชม. ความแห้งของตะกอนที่ได้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 16% ถึง 30% ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า

 

 

 

 

 

 

Filter Press 

เครื่องอัดตะกอน

หลักการทำงานของเครื่องอัดตะกอน

(PRINCIPLE OF FILTER PRESS)

         เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความเข้มข้นของตะกอน ซึ่งอยู่ในรูปของแข็งแขวนลอย ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ โดยอาศัยแรงอัดที่เกิดจากปั๊มส่งตะกอนและชุดอัดไฮโดรลิค เพื่อให้เกิดการบีบตัวของตะกอน ซึ่งจะทำให้น้ำที่ถูกดูดซับไว้แยกออกจากตะกอน โดยมีผ้ากรอง (Filter Cloth) ทำหน้าที่กรองไม่ให้ตะกอนขนาดเล็กหลุดปนออกไปกับน้ำ ทำให้ตะกอนที่ผ่านการอัดแล้วมีความเข้มข้นมากขึ้น (มี Solid Content ประมาณ 20-30%) ซึ่งเป็นตะกอนที่ง่ายต่อการนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์

การนำไปใช้งาน

 1. ใช้เพิ่มความเข้มข้นของตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย
 2. ใช้แยกของแข็งแขวนลอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปกำจัดในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
 • อุตสาหกรรมกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเซรามิค
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
 • อุตสาหกรรมเกษตร

 

ส่วนประกอบที่สำคัญ

               ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องอัดตะกอน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 1. ตัวเครื่อง (Body & Frame)
 2. แผ่นเพลท (Chamber plate filters)
 3. ผ้ากรอง (Filter Cloth)
 4. ชุดอัดไฮโดรลิค (Hydraulics sets)