Surface Aerator

เครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำแบบรอบช้า

 

เครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำแบบรอบช้า - Surface Aerator

เป็นเครื่องเติมอากาศในแนวตั้ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ใหญ่ จะทำการตีน้ำพร้อมทั้งกวนและดึงน้ำจากด้านล่างขึ้นมาเพื่อสัมผัสอากาศ จึงทำให้เกิดการกวนแบบสมบูรณ์ ไม่เกิดจุดอับหรือจุดที่อากาศเข้าไม่ถึง สามารถใช้งานได้ดีกับบ่อที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึก