Jet Aerator

เครื่องเติมอากาศแบบดูดพ่นใต้น้ำ

 

 

เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดดูดพ่นใต้น้ำ ทำงานโดยการดูดอากาศจากบรรยากาศภายนอก ผ่านรูดูดอากาศเหนือผิวน้ำ ส่งผ่านแกนเพลากลวง (Hollow Shaft) ซึ่งต่อเข้ากับใบพัดที่จมใต้น้ำ หมุนขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งอยู่เหนือผิวน้ำ ในการหมุนขับใบพัดจะดันน้ำให้เกิดความดันที่แตกต่างจากสภาวะสูญญากาศที่ปลายเพลา ทำให้อากาศเหนือผิวน้ำถูกดูดผ่านรูเปิดบนเพลาเข้ามาในแกนเพลากลวงและผ่านหัวจ่ายอากาศ (Diffuser) เป่าอากาศเข้าไปในน้ำเสีย

การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว มีทั้งแบบ Floated Type และ Fixed Type