Paddle Wheel Aerator

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด

 

PADDLE WHEEL AERATOR  เป็นเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ โดยใช้มอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุนเพื่อตีน้ำที่ผิวน้ำ ซึ่งทำให้มีการเติมอากาศในแนวระนาบและเกิดการเคลื่อนที่ของผิวน้ำ โดยฟองอากาศเล็กๆ ที่เกิดจากการตีน้ำ  ซึ่งมีผลต่อ การเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ำมากขึ้น  จึงเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกึ่งธรรมชาติ (FACULTIVE PONE)

ข้อมูลทางเทคนิค-Technical Data

การติดตั้ง-Installation

สามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เพียงนำเครื่องลงน้ำ แล้วยึดด้วยเชือก ลวดสลิง หรือ หลักยึด เครื่องจะลอยอยู่ผิวน้ำ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ  เวลาใช้งานเพียงเปิดสวิทช์ เครื่องก็จะทำงานตามต้องการ